Угода

Ця Угода користувача (далі - Угода) регламентує відносини між адміністрацією порталу АвтоКарма АвтоКарма (далі - Адміністрація) і фізичною особою (далі - Користувач) з розміщення відео, аудіо матеріалів, текстових та медіа повідомлень (далі - Матеріали) Веб-на сайті в мережі Інтернет за адресою http://autocarma.org, а також на його субдоменах (далі - Сайт). Користувачем визнається фізична особа, належним чином приєдналася до цієї Угоди і яка направила один або кілька Матеріалів для розміщення на Сайті.

1. Користувач надає Адміністрації Матеріали для розміщення на Сайті на умовах, що визначаються цією Угодою.

2. Текст Угоди виводиться Користувачеві при реєстрації на Сайті. Угода набуває чинності після підтвердження Користувачем згоди з його умовами шляхом натискання Користувачем кнопки"Приймаю умови користувальницької угоди" при реєстрації. Адміністрація приймає до розміщення Матеріали тільки після приєднання Користувача Матеріалів до даної Угоди.

3. Умови розміщення Матеріалів.

3.1 Адміністрація розміщує Матеріали на Сайті в тому випадку, якщо вони відповідають технічним параметрам, зазначеним у цій Угоді

3.2 Адміністрація сайту надає Користувачеві можливість розміщувати свої Матеріали на веб-ресурсі АвтоКарма на безоплатній основі.

3.3. Користувач розміщує свої Матеріали на Сайті, а також передає Адміністрації право надання широкого доступу до Матеріалів у межах цього ресурсу без виплати будь-якої винагороди. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право розміщувати на сторінках, що містять Матеріали Користувача, рекламні банери і оголошення, модифікувати Матеріали з метою розміщення реклами.

3.4. Відповідальність за несанкціоноване копіювання та використання Матеріалів несуть особи та організації, неправомірно використовували Матеріали, розміщені на даному ресурсі.

3.5. До тих пір, поки не встановлено інше, всі особисті майнові та немайнові права на Матеріал належать їх розмістив. Користувач попереджений про встановлену чинним законодавством України відповідальності за неправомірне використання та розміщення чужих творів. У випадку якщо буде встановлено, що розмістив Матеріали, не є їх правовласником, ці Матеріали будуть вилучені з вільного доступу на першу вимогу законного правовласника протягом трьох днів з моменту отримання письмового повідомлення (вимоги) поштою (не електронною) [email protected]

3.6. При розміщенні Матеріалу Адміністрація вказує псевдонім (нікнейм) Користувача, зазначений Користувачем при наданні Матеріалу.

3.7. Розміщуються на Сайті Матеріали не повинні містити:


 • матеріалів, які є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси третіх осіб, наклепницькими, що порушують авторські права, пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками, що сприяють розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містять сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами, і т.д. встановлених законом України «Про моралі» та Конституцією України;
 • ущемлення прав меншин;
 • видачі себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників і власників АвтоКарма, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;
 • матеріалів, які Користувач не має права робити доступним за законом або згідно яким-небудь контрактним відносинам;
 • матеріалів, які порушують права на будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, NDA, копірайт або інші права власності та / або авторські і суміжні з ним права третьої сторони;
 • забороняється: завантажувати, розміщувати або передавати іншим способом нав'язливу і не запитаних рекламу і кореспонденцію "спам", "листи щастя", запрошення до участі у фінансових пірамідах або нав'язувати послуги іншим способом;
 • АвтоКарма не забороняє мати більше одного аккаунта (клону), якщо Вами не порушуються правила сайту, і не відбувається накрутка рейтингу (карми). У разі порушення угоди, аккаунт буде закритий, без будь якого попередження;
 • матеріалів, які містять комп'ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернет;
 • нарочного або випадкового порушення будь-яких застосовних місцевих, державних або міжнародних законів;
 • збору і зберігання персональних даних інших користувачів;
 • неузгодженою передачі записів рекламного, комерційного або агітаційного характеру;
 • реклами наркотичних засобів;
 • записів у чиюсь адресу, що містять грубі і образливі вирази і пропозиції;
 • записів, що містять матеріали порнографічного характеру.


3.8. Адміністрація має право відмовити Користувачеві в розміщенні Матеріалів, текстових повідомлень, а також видалити Матеріали на свій розсуд, якщо їх зміст суперечить вимогам цієї Угоди. Крім того Адміністрація має право заблокувати Користувачеві доступ до ресурсів АвтоКарма. При цьому Адміністрація не зобов'язана повідомляти Користувача про причини таких дій.

3.9. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, однак не несе відповідальності за повну або часткову втрату Матеріалів, що розміщуються Користувачем, а також за недостатню якість або швидкість надання послуги.

3.10. Користувач погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за Матеріали, що розміщуються ним на Сайті. Адміністрація не несе відповідальності за зміст Матеріалів і за відповідність їх вимогам законодавства, за порушення авторських прав, несанкціоноване використання знаків для товарів і послуг (торгових марок), найменувань фірм і їх логотипів, а також за можливі порушення прав третіх осіб у зв'язку з розміщенням Матеріалів на Сайті. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних з розміщенням Матеріалів, Користувач самостійно і за свій рахунок врегулює вказані претензії.

4. Угода є юридично зобов'язуючим договором між Користувачем і Адміністрацією і регламентує умови надання Користувачем Матеріалів для розміщення на Сайті.

5. Адміністрація зобов'язується повідомити Користувача про претензії 3-х осіб на розміщені Користувачем Матеріали. Користувач зобов'язується або надати Адміністрації права на публікацію Матеріалу або видалити Матеріал.

6. Всі можливі суперечки з приводу Угоди вирішуються відповідно до норм українського права.

7. Користувач, який вважає, що його права й інтереси порушені через дії Адміністрації або третіх осіб у зв'язку з розміщенням на Сайті будь-якого Матеріалу, направляє претензію до служби технічної підтримки. Матеріал буде негайно вилучено з вільного доступу на першу вимогу законного правовласника.

8. користувача Угода може бути змінена Адміністрацією в односторонньому порядку. З моменту опублікування змінений варіант Угоди, на Сайті (порталі АвтоКарма) Користувач вважається поінформованим про змінених умовах Угоди. Положення нової редакції Угоди стають обов'язковими для всіх раніше зареєстрованих користувачів Сайту або користувачів без такої Реєстрації.

9. Відвідуючи або використовуючи Сайт Користувач підтверджує, що прочитав, зрозумів і згоден дотримуватися Угоди Користування, незалежно від того, є він зареєстрованим Користувачем Сайту або відвідує Сайт без реєстрації.

10. У особистої відповідальності Користувача залишається регулярний перегляд даної сторінки для ознайомлення з діючою редакцією Угоди.